Bài Viết Mới Nhất

Chính Sách Bảo Mậtv

Chính Sách Bảo Mật của Trang Web: https://fun88.green/ là những quy định về cách thu thập và sử dụng thông tin khi người dùng truy cập vào website Fun88 Green.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web https://fun88.green/. Dưới đây là các chính sách bảo mật chúng tôi áp dụng:

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền các biểu mẫu trên trang web, hoặc tham gia các hoạt động khác. Các thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác cần thiết.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo, cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, và duy trì và cải thiện trang web.

3. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ theo yêu cầu pháp luật.cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

5. Về Cookies

Cookies có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookies trong trình duyệt để từ chối hoặc cảnh báo trước khi chấp nhận cookies.

6. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trên trang web.

8. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.
  • Địa chỉ: 104  Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
  • Website: https://fun88.green/
  • Điện thoại: 0379487388
  • Email: fun88green@gmail.com
Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật trước khi sử trang web https://fun88.green/. Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Trân trọng
BQT Fun88 Green
Scroll to Top